Hoe kan je stress verminderen

Hoe kan je stress verminderen?

Het verband tussen hersenfrequentie en stress verminderen

Wanneer je via een EEG, met elektroden op het hoofd, iemands hersenfrequentie meet, dan zie je dat de hersenactiviteit de ganse dag voortdurend schommelt. Als we in een situatie van bedreiging of stress terechtkomen, dan zie je dat onze hersenactiviteit zeer sterk toeneemt samen met onze hartslag en onze ademhaling. Hoe voorkom je dit en kan je dus jouw stress verminderen?

De niveaus van hersenactiviteit

Parate kennis in het beta niveau

Ons stress mechanisme verhoogt dus onze hersenactiviteit, waardoor we in een frequentie hoger dan 14 Hz terechtkomen. Men noemt dit het beta niveau. Ons tijds- en ruimtebesef wordt enorm. Dit wil zeggen dat we heel erg bezig zijn met de zaken random ons. We houden alles in de gaten, want het gevaar is mogelijks nabij.

Op dit moment doen we vooral beroep op onze parate kennis, wat maar een stukje van onze kennis is. Hoe hoger je in beta zit, hoe minder parate kennis je kan gebruiken (10 à 20% ongeveer). Je gaat je focussen op gevaar en problemen, waardoor je meer op je automatisme gaat reageren. Nadat het gevaar geweken is, kan je terug tot rust komen en dus gaat je stress verminderen.

Hoog alpha niveau

Wanneer je terug tot rust komt, daalt je hersenfrequentie naar ergens tussen de 10 en 14 Hz. Dit is het hoog alpha niveau. Hierin krijg je terug toegang tot je totale kennis. Je kan weer reflecteren, gaan nadenken, vernieuwend zijn, nieuwe opportuniteiten zien, emotionele afstand nemen etc. In dit niveau kan je je dus veel beter concentreren. Je vermijdt de automatische piloot, kunt terug zaken gaan beredeneren en je eigen gedrag in de hand houden.

Laag alpha niveau

Verminder je jouw hersenactiviteit nog meer? Dan zak je naar het laag alpha niveau, wat tussen de 7 en 10 Hz ligt. In dit niveau kunnen we onze gewoontes gaan veranderen, laat ons zeggen herprogrammeren. 70 à 80% van ons gedrag is aangeleerd gedrag dat je van de maatschappij, je ouders enzovoort hebt meegekregen.

Hiernaast is het laag alpha niveau eveneens een niveau waarin je gaat recupereren. Doorheen de nacht blijft onze hersenactiviteit schommelen. Deze gaat van laag alpha naar theta tot delta en weer terug. Meer informatie over de verschillende niveaus, inclusief de 2 laatstgenoemde, kan je vinden in volgende video.

Stress verminderen door onze hersenactiviteit te doen dalen

Nu we beter weten wat de link is tussen stress en onze hersenactiviteit en in welke mate dit ons functioneren kan beïnvloeden, kunnen we gaan begrijpen wat we kunnen doen om stress te verminderen.

Wil je controle krijgen over je stress dan is het belangrijk dat je eerst leert om je chronische stress aan te pakken. Vervolgens kan je leren om je hersenactiviteit te doen dalen, op elk moment van de dag. 

Stap 1: Chronische stress verminderen

Heel veel mensen hebben chronisch te kampen met stress en weten helemaal niet hoe dit aan te pakken. Daardoor blijft de stress hun lichaam en hun zenuwstelsel verstoren. Op de duur besef je zelfs niet meer dat je stress hebt. Je bent er als het ware verslaafd aan geraakt en je denkt dat het normaal is. Op dat moment vertoef je overwegend in de beta-hersenactiviteit. Dat is een hersenfrequentie waarbij we slechts 10 à 20 % van onze breincapaciteit gebruiken en waarbij we vooral in automatische piloot functioneren. 

Om deze chronische stress te verminderen moeten we ons autonoom zenuwstelsel terug in balans brengen. We moeten ervoor zorgen dat het ontspannende deel van ons zenuwstelsel (= de parasympathicus) opnieuw wordt geactiveerd. Dit deel van ons zenuwstelsel zorgt er immers voor dat alles zich herstelt, dat je hartslag daalt, je adrenaline daalt, je hersenactiviteit daalt (naar het alfa-niveau), je krijgt weer meer zelfcontrole, ...

Maar doordat de stress chronisch is geworden, treedt deze parasympathicus niet meer goed in werking. We blijven dus chronisch in de actie hangen en dat is dus chronische stress.

Om hier verandering in te brengen bestaat er een methode waarbij je stapsgewijs bepaalde spiergroepen, gaat opspannen en ontspannen.  Door de juiste opeenvolging van spiergroepen aan een juist tempo toe te passen, gaat je parasympathicus geactiveerd worden. Je ontdekt terug een zalig gevoel van ontspanning. Door dagelijks deze oefening te herhalen herstel je dus de werking van je autonoom zenuwstelsel en bouw je tegelijk terug je energie op. Want als je constant in actie zit, dan kan je geen energie opbouwen en geraak je op lange termijn uitgeput en opgebrand en krijg je een burn-out of andere ziekte klachten.

Stap 2: Acute stress verminderen 

Zodra je terug het gevoel van ontspanning begint te beleven, ga je terug sneller bewust worden van de dagelijkse momenten van stress. Het is dan van belang dat je ervoor zorgt dat je snel kan reageren wanneer de stress terug opkomt. Om dat te kunnen, moet je je brein trainen. Door de methode voor chronische stress dagelijks te herhalen en dit vervolgens te combineren met bepaalde woorden zoals 'ontspan' en beelden zoals het aftellen van 10 naar 1, zal je brein een connectie maken tussen het gevoel en het woord en de beelden. We noemen dit conditionering. 

Door je brein dus zodanig te conditioneren kan je leren om in een paar seconden het ontspannende deel van je zenuwstelsel terug te activeren, zodat de stress terug vermindert. Wanneer je dit stelselmatig doet in je dagelijkse werk en privéleven, dan zal de stress zich niet of veel minder opstapelen. 

Het komt er dus op aan getraind te zijn om de acute stress te herkennen en meteen in te grijpen.

Stap 3: De oorzaken van je stress achterhalen

Wanneer je in staat bent de juiste methodes te gebruiken om je chronische stress te verminderen en je acute stress meteen weer los te laten, dan komt het er vervolgens op aan om ook de bron van je stress te gaan aanpakken. Veel mensen zijn zich niet bewust van de oorzaken van hun stress. Vaak denk je dat het te maken heeft met teveel werk of met problemen in je relatie of met je kinderen. En natuurlijk speelt dit allemaal een rol, maar de belangrijkste factor zit nog dieper. Dat is de manier waarop jij naar de dingen kijkt en wat je erover denkt. De betekenis die je aan gebeurtenissen geeft. Dat bepaalt of een situatie wel of niet stress veroorzaakt. Dat bepaalt ook in welke mate die stress op je weegt. 

Wil je aan de oorzaken van je stress werken dan zal je je moeten verdiepen in 'de kracht van overtuigingen'. 

Veel mensen zijn bijvoorbeeld opgevoed met de uitspraak: 'Eerst je huiswerk maken en dan pas spelen'. Dit is een overtuiging die je meekreeg in je opvoeding. Deze is door herhaling geconditioneerd in je brein en wordt als volwassene vertaald naar 'Eerst je werk afwerken en daarna pas ontspannen'. Wanneer je dit in je overtuigingen hebt zitten, dan heb je de dag van vandaag chronisch een probleem. Zowel op het werk alsook thuis leggen we de lat zo hoog dat we nooit alles gedaan krijgen. Er komt dus nooit een moment waarop al het werk is afgewerkt en dus ook nooit een moment waarop je kan ontspannen. 

Wanneer je het dan toch probeert om er tegen in te gaan, omdat je voelt dat je zo moe bent en dat je nood hebt aan rust en herstel, dan zal je meestal merken dat er een intern stemmetje zegt 'zou je niet beter eerst dit of dat doen, dan zal je nadien beter kunnen ontspannen of genieten'. 

Dat innerlijk stemmetje of die gedachte, is je onbewuste programma dat in actie komt. Wat je doet (ontspannen) is niet wat je geleerd hebt wat goed is om te doen. Hierdoor ontstaat een innerlijk conflict en dat veroorzaakt stress. Dat innerlijk conflict ie iets wat zich meermaals per dag herhaalt. Het gaat overal met je mee. Maar ook op andere terreinen heb je zo'n innerlijke conflicten, bijvoorbeeld op vlak van je grenzen trekken, perfectionisme, zorgen voor jezelf, de ambitie goede moeder of vader te zijn en de ambitie op het werk die in conflict zijn, ....

Wil je meer inspiratie opdoen betreffende de mogelijke overtuigingen die een innerlijk conflict veroorzaken en dus stress veroorzaken, beluister dan zeker hieronder mijn podcast: 'de kracht van overtuigingen'.Selecteer eerst de gewenste aflevering in het scrol menu en klik vervolgens bovenaan op de play driehoek.

Je kan hem ook beluisteren via spotify, apple podcast en de meeste andere podcast apps. 


Stap 4. De oorzaken van stress aanpakken

Eenmaal je zicht hebt op de oorzaken van je stress dan kan je deze vervolgens leren aanpakken. Ik begrijp dat je nu misschien denkt dat je toch niet alles kan aanpakken. Dat klopt, maar je kan wel de manier waarop je ermee omgaat veranderen en daardoor zal je verandering krijgen in je gevoel, in je gedrag en dus ook in het gedrag van anderen. Het is immers meestal actie en reactie. Dus we versterken de negatieve situaties vaak door de manier waarop we er zelf over denken en erop reageren.

Door inzicht te krijgen in jouw overtuigingen zal je ontdekken dat je daardoor bepaalde oplossingen niet ziet en ook niet kan geloven dat er een andere aanpak bestaat. 

Eenmaal je hebt geleerd om je hersenactiviteit te doen dalen naar het laag alpha niveau (zie stap 1) dan zal je ook meer open staan voor andere zienswijzen. In alpha heb je toegang tot al je kennis en je creativiteit en in laag alpha kan je je brein sneller herconditioneren. Ook gewoontes die je hebt (zoals bvb roken, drinken, snoepen, boos worden, uitstellen, ....) kan je via het laag alpha niveau leren herprogrammeren.

Eenmaal je nieuwe overtuigingen hebt geprogrammeerd en oude gedragingen hebt geherprogrammeerd, zal je vanzelf anders reageren op de situatie waardoor er geen stress meer zal ontstaan. En als er minder stress ontstaat, kan deze ook niet zo gemakkelijk chronisch worden. Met de aangeleerde methodes uit stap 1  en 2 kan je dan blijvend zorgen dat je in balans blijft en dat je geen energie meer verliest.

Wil je deze 4 stappen aanleren zodat je je stress kan verminderen en je energie en zelfcontrole kan verhogen?

Ik ontwikkelde een stapsgewijs programma waarin je alle stappen via online video's aangeleerd krijgt. Alle oefeningen worden eerst uitgelegd en daarna via audio oefeningen begeleid. Daardoor ben ik zeker dat je de juiste stappen zet op de juiste manier op het juiste tempo. Zo ben jij ook zeker dat je het goed doet en dat je resultaten zal behalen.

Bovendien heb ik het programma voorzien van wekelijkse live online sessies waarin ik je samen met mijn team van coaches motiveer en bij de hand neem om de verschillende methodes aan te leren en te integreren in je dagelijkse leven.

En om er 100% zeker van te zijn dat je resultaten haalt hebben we ook 4 persoonlijke coaching sessies voorzien, zodat we samen met jou een persoonlijk stappenplan kunnen bepalen en je persoonlijk kunnen helpen bij het vinden van de juiste oorzaken van je stress. 

Lees meer over deze aanpak via https://prana.be/prana-flix