prana Mental excellence team

Over Prana 


Wie zijn wij, waar staan we voor ...

Prana is sinds 1997 pionier in het ontwikkelen van het totale potentieel van medewerkers,  managers en bedrijfsleiders.

Via onze exclusieve methodiek van ‘Selfcoaching’ leren we hoe je je mentale en emotionele capaciteiten maximaal kan benutten om onderliggende weerstanden, twijfels en vastgeroeste gewoontepatronen te veranderen zodat je uit je comfortzone kan treden en kan evolueren naar een hoger niveau met blijvend resultaat


Dat doen we door goed onderbouwde methodes uit de gedragspsychologie, de cognitieve en de neuropsychologie te vertalen naar de dagelijkse realiteit en dit zo concreet te maken dat het voor iedereen in elke situatie toepasbaar is, zowel op vlak van persoonlijke vaardigheden, communicatie alsook in teamwork.Inzicht en rollenspel leiden niet tot gedragsverandering

Gedachten, emoties en gedrag kunnen we niet veranderen door alleen maar inzicht en rollenspelen. Dat werkt alleen maar als je vrij bent van stress. Maar dat is niet onze realiteit. 

We dienen dus rekening te houden met de psychologie van het brein en het effect van stress op ons brein. Hoe ontstaan onze gedachten en overtuigingen, welke invloed hebben ze op onze emoties en gedrag en vooral waarom reageren we zo en hervallen we steeds weer in oude patronen? 

We leren je om mentaal tot rust te komen en laten je ervaren hoe je je brein kan 'herprogrammeren' zodat je tot blijvende gedragsverandering komt, ook onder hevige stress!  Dat is onze drijfveer.

Doorheen de dag schommelt onze hersenfrequentie voortdurend. 

Deadlines, aanhoudende twijfels, conflicten en ook nieuwe uitdagingen veroorzaken een zeker niveau van spanning. Daardoor verhoogt onze hersenfrequentie naar het bêta-niveau en worden we alert voor alles wat kan misgaan. Wat goed gaat zie je nauwelijks. Je gedachten worden chaotisch, je hartslag en ademhaling gaan sneller, amper 20% van je kennis is in zo’n situatie beschikbaar. We werken vooral op automatische piloot en vervallen daardoor onbewust in oude gedragspatronen.

Willen we nieuwe vaardigheden aanleren, dan heeft enkel rationeel inzicht een weinig blijvend effect. We moeten werken aan de ‘programmatie’ en dat kan alleen maar als we mentaal voldoende tot rust komen en emotioneel afstand kunnen nemen. Dan zakt onze hersenfrequentie naar het veel gezondere ‘alfa-niveau’ en krijgen we toegang tot al onze kennis, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Dan pas kunnen we leren om ons brein te ‘(her)programmeren’. 

Onze Pranatitudes - onze waarden


P(r)ositivisme: professioneel optimisme

We kiezen er bewust voor om steeds mogelijkheden te zien. Er is altijd een oplossing. Wij zetten  dan ook dagelijks onze expertise in om met een positieve ingesteldheid resultaatgerichte oplossingen te vinden en we leren je als cursist hoe je dit zelf ook in je uitdagingen kan toepassen. 

Respect

Respect is o.a. accepteren dat de ander een andere definitie heeft van respect, dan deze van jezelf.  Door de verschillen te zoeken, te aanvaarden en te waarderen geven we iedereen een veilige plaats om authentiek te zijn en gemakkelijker tot ontplooiing te komen.

Authenthiek

Jezelf kunnen zijn in alle omstandigheden en ook open en eerlijk naar buiten communiceren wat in je mogelijkheden ligt en wat je grenzen zijn. Wanneer je jezelf kan zijn krijg je meer energie. Door de grenzen en keuzes van onszelf en anderen te kennen en te respecteren kunnen we ten volle rekenen op wederzijds engagement.

No chichi

Keep it simple to get it done. We staan met de voeten op de grond, werken heel praktisch, naar de essentie en naar het bruikbare, to the point.

Door te zorgen voor een noodzakelijk theoretisch kader vertaald naar de dagelijkse praktijk, vereenvoudigen we  het leren, kom je sneller tot de essentie en krijg je duurzamere resultaten.

Aandacht

We zijn met één en al oog, hoofd en hart bekommerd om jou.

Door je onze volle aandacht te geven, je achterliggende behoeften te leren kennen en je eventuele nood aan ontwikkeling te ontdekken, bouwen we een lange termijn relatie op met een blijvende gedragsverandering als resultaat.

We houden rekening met 4 leerstijlen

In al onze sensibiliseringssessies, trainingen en workshops houden we ook rekening met verschillende persoonlijkheidstypes (DISC & Insights) en hun bijhorende leerstijlen.

Naargelang het type opleiding en de doelstellingen komen bepaalde leerstijlen meer uitgesproken aan bod. Zo kan een totaalaanbod uitgewerkt worden dat voor iedereen geschikt is. 

Selfcoaching als rode draad en noodzaak bij veranderingen.

Prana specialiseerde zich in het volledige domein van persoonlijke vaardigheden, managementvaardigheden, teamwork, … én integreerde haar Selfcoaching basisfilosofie in al deze trainingen.

Ons Nederlandstalige team

Iris Willems

Vennoot - Oprichter

Managing director

Auteur - Trainer - Coach

Geert Vermaerke

Vennoot

Trainer - Teamcoach


Patrik Onsea

Vennoot

Trainer - Coach

Kenny Vandennoortgaete

Business partner

Trainer - Coach

Wieke Lefeber

Business partner

Trainer - Coach

Ons Franstalige team

Dominique De Troyer (FR)

Vennoot

Trainer - Coach

Zeinab Jaafar (FR)

Business partner

Trainer - Coach

Rebecca Casier (FR)

Trainer - Coach


We creëren samen een wereld waar mensen zichzelf en anderen begrijpen, en geïnspireerd zijn om een positief verschil te maken in alles wat ze doen.

Wat anderen over ons zeggen

These slides will be slide-able on the live version of your page!
"De training Selfcoaching is de meest concrete workshop over persoonlijke ontwikkeling die ik tot nu toe gevolgd heb." 

De tips die ik hier gekregen heb , helpen me om echt te groeien.

Ik wilde vooral tips om rustiger en stressbestendiger te reageren in stressvolle situaties. Ik heb uiteindelijk veel meer uit deze workshop gehaald dan ik had gehoopt.

Medewerker Torfs
"Ik begrijp nu beter waarom het soms botst tussen collega's. "

Zeer goed afwisseling tussen 'theorie' en concrete oefeningen. De buitenactiviteiten zijn echt een aanrader. Er was een open sfeer en ruimte voor gesprek en discussie.

We kregen een duidelijk kader omtrent persoonlijkheidsstijlen en welke invloed dit heeft op je manier van samenwerken.


Medewerker Bolckmans

"Zelfs sceptici ervaarden effect!"

De coaches zijn erin geslaagd theorie en praktijk op een leuke manier te combineren. Zelfs de grootste sceptici bezweken voor de mentale ontspanningsoefeningen.

Ik heb geleerd hoe je je hersencapaciteit optimaal kan gebruiken. Nu wil ik prioriteiten leren stellen en keuzes maken om me beter te kunnen ontspannen.

De sessie was kort maar krachtig, met nuttige tips die we in het dagelijkse leven kunnen toepassen. Dit smaakt naar meer!

Preventiedienst Leuven

Medewerker 

Preventiedienst Leuven