Geert Vermaerke

Vennoot - Trainer


Prettig gestoord actief als trainer sinds 2002.

e-mail: geert@prana.be         mob: 0032 497 505  589

Wat je misschien leuk vindt om over mij te lezen.

Hey,

Ik ben geboren als kleine Belg in 1972 en ben de trotse man geworden van Iris Willems in 2000. Samen hebben we een pracht van een zoon gekregen in 2002, genaamd Gertjan. We genieten samen van ons huisje in het hartje van de Vlaamse Ardennen waarbij onze hond Snow onze trouwste buddy is.
 Ik heb de neiging om hardop te denken, waardoor de mensen rondom mij, hopelijk mijn denkproces goed kunnen volgen. Ik kan het moeilijk vinden om beslissingen te nemen die uitsluitend zijn gebaseerd op objectieve overwegingen. Ik ben meer geïnteresseerd in de toekomstige gevolgen van mijn acties, dan in de huidige staat waarin mensen en projecten verkeren. Volgens mijn collega’s ben ik vaak creatief en geniet ik tevens van een sterke verbeeldingskracht.

Diezelfde collega’s laten mij soms ook subtiel merken dat geduld een heel mooie kwaliteit is, die ik soms te weinig benut.

You live, You learn and You upgrade

Mijn Universiteit van het leven.

Tijdens mijn technische hogere studies heb ik tijdens de lange schoolvakanties het geluk gekend om telkens prachtige levenservaringen op te doen als ontwikkelingshelper in Tunesië, Kenia, Tanzania en Zanzibar.
Tijdens mijn laatste jaar was het voorzien om een aantal maanden stage te lopen in een bedrijf. Ik heb toen gekozen om in Boston een bedrijf te zoeken waar ik in deze periode technisch kon bijleren, maar vooral waar ik terug heel wat ervaringen kon op doen met andere culturen. Het bedrijf (huidig Hazelwood farmes) had maar liefst 42 verschillende nationaliteiten. Het samenwerken met deze verschillende culturen was voor mij een schitterende leerschool, (door o.a. begrip en interesse te tonen voor de mensen) hoe je schitterende samenwerkingen kunt bekomen.
Mijn eerste relevante werkervaring was bij Mannesman Rexroth. Daar heb ik naast mijn technische activiteiten de kans genomen om mee in een team te stappen die werkt rond waarde- en cultuurverschillen. Het team bestond terug uit 22 verschillende nationaliteiten en onze taken bestonden hoofdzakelijk om communicatieprogramma's op te stellen en teamtrainingen te organiseren

Neem eventjes de tijd, dan vertel ik je graag mijn verhaal.

You live, you learn and you upgrade!

Mijn start bij Prana

In 2002 stapte ik vanachter de schermen bij Prana  naar de voorgrond, om samen met mijn vrouw Iris Willems trainingen te verzorgen. Het luik rond stress heeft mij steeds geboeid van bij de start en zag tevens dat dit een heel grote impact heeft op hoe mensen communiceren, hun efficiëntie van samenwerken en hoe ze omgaan met vernieuwingen. En geef toe, samen iets uitbouwen met je vrouw is het mooiste wat er is, ... toch?

Weet je nog niet genoeg van mij ???

Relevante werkervaringen

Logistiek

 • Organiseren van teamtrainingen voor het doorbreken van silo-werken voor de totale operations afdeling.
 • Organiseren van teambuildings om met de verschillende persoonlijkheden te leren omgaan binnen hun team.
 • Verzorgen van diverse Selfcoaching®-trainingen en persoonlijke coaching ter verbetering van het welzijn op het werk.

Bank- en verzekeringssector

 • Organiseren van Selfcoaching® in een salesomgeving. Salesmensen motiveren om de mogelijkheden te zien en niet te focussen op de problemen.
 • Organiseren van Selfcoaching® om de stress op de werkvloer te laten dalen.
 • Organiseren van communicatieve trajecten. (verbaal, non-verbaal, inschatten van andere persoonlijkheden en hoe er mee om te gaan…)
 • Conflictbemiddeling tussen directie en hoger management. Directie die denkt dat het management onvoldoende kennis heeft en ongemotiveerd is terwijl zij vinden dat ze alles er aan doen om het in goede banen te leiden.
 • Presentatievaardigheden. Mensen begeleiden en ondersteunen bij het presenteren van professionele road-shows over België. Daarbij gekoppeld werden heel wat stressproblematieken aangepakt wat ervoor zorgde dat hun presentatiestijl rustig en authentiek verliep.
 • Conflictbemiddeling tussen Management en medewerkers veroorzaakt door het vastgeroest zijn in hun eigen meningen alsook door jaren van traditie. 

Bouwsector

 • Diverse teambuildings en incentives ter bevordering van de teamspirit.
 • Communicatieve trainingen om misverstanden tussen diverse afdelingen te reduceren. (Verkoop-calculatie-planning-engineering-montage-oplevering).
 • Brainstormsessies opzetten om mensen te betrekken en te engageren in het vinden van oplossingen.
 • Conflictbemiddeling binnen diverse afdelingen

Telecom

 • Selfcoaching ter bevordering van de creativiteit.
 • Selfcoaching om hun stress onder controle te krijgen in verschillende situaties op de werkvloer.
 • Teambuildings om te leren omgaan met verschillend gedrag binnen hun team. De focus lag hier vooral op de communicatieve verschillen tussen de personen onderling.
 • Teambuilding-incentive voor het kader.
 • Training rond communicatie met de focus op het onderhouden van relaties.
 • Opzetten van incentives tot 200 man.
 • Selfcoaching® -training als onderdeel om zich persoonlijk emotioneel beter onder controle te houden bij drukke periodes.
 • Persoonlijkheidstrainingen en omgaan met verschillende gedragskenmerken.

Chemie

  • Opzetten van een leiderschapstraject bij een groot speler op vlak van compounds
  • Een volledig begeleidingstraject op vlak van changemanagement.

Waarom we het zoveel over Selfcoaching hebben???

Een deel van het antwoord ontdek je in het filmpje

Maar wat doe ik nu juist binnen Prana?

Eén van mijn taken is het organiseren van teamtrainingen. Hierbij helpt mijn observerend vermogen mij heel hard om de verschillende gedragsstijlen en verschillende type personen binnen een team te herkennen. Daarna linken we samen met de teamleden deze observaties aan een persoonlijkheidsmodel (Insights-MBTI-DISC).

Vervolgens geven we daar dan de nodige inzichten mee van hoe verschillend en complementair zij kunnen samenwerken, communiceren, motiveren…

Door het Selfcoachingsmodel® te integreren, verschaf ik hen inzichten in wat stress met hen doet, zowel positief als negatief. Uit de positieve zaken halen ze energie terwijl de negatieve zaken (hun eigen valkuilen of blinde vlekken) hen net energie kosten. Ze worden bewust welke impact stress kan hebben op hun efficiëntie en op de efficiëntie van hun teamleden. 

Door hen eerst rond hun interne dialoog, focus en overtuigingen te laten nadenken, werken ze uiteindelijk verder aan hun obstakels om nog meer uit zichzelf te kunnen halen. Het is een belangrijke stap om nog meer openheid binnen in een groep te krijgen. W bouwen op deze manier verder aan een team vol vertrouwen in elkaar. 

Is er een nood aan een nieuwe visie, dan gebruiken we de Prana-GPS-brainstormtechniek om de neuzen terug in dezelfde richting te krijgen. Het herdefiniëren of herontdekken van de waarden van het team is bv. zo één toepassing.

Jammer genoeg moeten we ook vaststellen dat er ondanks alle inspanningen en goede intenties er een tekort aan energie kan ontstaan waardoor de stress het te vaak overneemt. Dit leidt dan tot misverstanden/conflicten, micromanagement of zelfs pestgedrag. Daar nemen we dan met de nodige discretie onze rol als bemiddelaar op om de mensen terug te leren relativeren en los te laten. Ze dienen terug te beseffen dat er prioriteiten zijn die ertoe doen in het leven en dat niet alles alleen maar rond efficiëntie en perfectie draait.

Vandaag komen we ook in contact met heel wat veranderingen, deze veranderingen worden door elk persoon/team/afdeling op hun eigen manier ervaren maar steeds volgen ze een vast proces. We wisten binnen Prana deze fases begrijpbaar in een bestaand model te gieten. We hebben dit vereenvoudigd als een werkbaar leidinggevend changemodel waarbij de juiste communicatieve vaardigheden, zelf-motivatie en anderen motiveren in aan bod komen.


Klanten en collega's weten dat ik niet de persoon ben die uren op de sociale media spendeer, omdat ik daar naar mijn gevoel te weinig content zie passeren. Echter is er nu sedert 2019 binnen Prana een community en een volledig online platform met allerlei trainingen, webinars en masterclasses. 


In deze community vind ik echter wel fijne vragen en reacties terug met heel fijne mensen. Soms ook heel persoonlijke vragen wat getuigt van hoeveel vertrouwen de mensen hebben in Prana. Het is een heel leerrijk platform die dagelijks activiteiten vertoont en waar ik maar al te graag actief ben.


Ook het verder aanvullen van trainingen en specifieke modules in onze Prana-flix is een nieuwe taak die er is bijgekomen. Behalve dat je een camera hebt als publiek, is het opzetten van deze video-trainingen een fijne, nieuwe manier om mensen verder te helpen.Community of Prana or no community of Prana???     Prana-flix or no Prana flix???              That is not the question, but it is the answer


Moet je alles geloven wat anderen over mij vertellen???

Geert heeft als het ware een 6e zintuig van observeren. Op heel korte tijd voelt hij direct aan waar er mogelijke communicatiestoornissen kunnen zijn tussen personen. Ook persoonlijk observeert hij de mensen waarbij hij hen achteraf uitnodigt om over een aantal zaken eens na te denken of te reflecteren. Maar wat ikzelf als het meest aangename heb ervaren is het feit dat hij steeds bereikbaar is als mens en dat je nooit het gevoel hebt dat hij je als trainer aankijkt of aanspreekt.

KPMG

Ik dacht, wat heb ik te leren rond presentatievaardigheden, ik doe dit al 20 jaar. Na een eerste observatie en terugkoppeling van Geert dacht ik er al helemaal anders over. Wat ik allemaal teruggekoppeld kreeg was frappant, confronterend maar verhelderend. Ik had er nog nooit bij stil gestaan dat mijn lichaamshouding, mijn bewegingen, mijn intonatie, mijn volume zoveel impact had op de overdracht en kwaliteit van de presentatie. Het werd me nu pas duidelijk waarom ik bepaalde reacties kreeg tijdens een presentatie of zelfs waarom ik helemaal geen reactie kreeg. Ook de vragen achteraf waarvan ik dacht, “ik heb dat toch gezegd tijdens de presentatie”, werden plots duidelijk voor mij dat ik moeilijk te begrijpen was. Terwijl ik praatte straalde ik geregeld non-verbaal het tegenovergestelde uit. Wat hij allemaal wist te vertellen over mijzelf en mijn werkpunten door eenvoudigweg mij te observeren, was echt de moeite om in deze training te investeren. Nu vraag ik iedere keer zijn inbreng om onze jaarlijkse road shows mee te organiseren.
AXA bank en verzekeringen

Geert is iemand waar je mee kan samenwerken in alle vertrouwen. Ikzelf had meestal nooit echt een goed idee om een teambuilding voor het bedrijf te organiseren. Ik vond dat we zowat alles al gehad hadden van plezier en vermaak. Geert wist mij te overtuigen om naast het plezier in een teambuilding ook inhoudelijk (omgaan met mensen, motiveren, overtuigen) te werken. Ik vroeg mij zelfs af op een bepaald moment hoe mijn mensen daar zouden op reageren. Wetend dat ik mensen heb op een werf en mensen die enkel maar tekenen of calculaties uitvoeren. 

Bijkomend zag ik dat inhoudelijk stuk wel zitten, maar dan moest ik wel nog verder zoeken naar leuke activiteiten dacht ik. Uiteindelijk zijn de teambuildings jaarlijks gegroeid en organiseert Geert en zijn team telkens alles van A tot Z. Eén van de mooiste waar ikzelf persoonlijk hard tegen op zag, was dat er voor 50 mensen een volledig programma moest opgezet worden in Trier in Duitsland. Geert heeft zowel inhoud, tijd voor ontspanning, cultuur, alsook het hotel, de catering, transport en animatie georganiseerd. Ik moest enkel maar genieten van begin tot eind.

ASVB en Bolckmans

Eerst dacht ik dat een teambuilding onze mind shift niet zou kunnen helpen. Geert heeft mij en het team a.d.h.v. op het eerste gezicht, ludieke plezante spelletjes, maar vooral door de feedback die we er daarna samen allemaal uit gehaald hebben tot een ander besef gebracht. Ik stond perplex hoeveel parallellen er konden getrokken worden met onze dagelijkse werksituatie. Door zijn aanstekelijk enthousiasme en zijn adaptieve communicatiestijl wist hij gevoelige zaken binnen het team naar boven te halen en bespreekbaar te maken. Hiervoor ben ik hem heel dankbaar.

Festool