Collega's waarderen mij niet

Heb jij soms het gevoel dat je niet echt bij de groep collega's hoort?

Ben jij degene die 's avonds op weg naar huis zit te vloeken in de auto omdat de collega's niet verder willen denken en doen? Jij hebt het gevoel dat het bedrijf beter kan en dat er dringend alternatieve oplossingen moeten komen. Maar niemand wil naar jou luisteren? En dat doet pijn.

Het lijkt alsof ze je niet horen. Of ze willen je niet horen. of ze antwoorden niet omdat de oplossing van jou komt? Luisteren ze wel? Waarom lijkt het toch alsof je een alien bent? En krijg je geen steun? Ben ik dom? Zij zijn toch niet dom?

Pijnlijk.

Het laat je niet los.

Ja, zo hard kan het soms gaan. En het doet jou geen deugd.

Naar mij willen ze niet luisteren

Misschien herken jij je wel in het verhaal van Andy? Hij werkte al een tijdje in zijn huidige baan. Hij weet dat hij een visionair is maar deze collega's staan echt niet open voor zijn ideeën.

En toch blijft hij op dit werk en hij blijft hopen op verandering op verbetering.

De collega's of de leidinggevenden schijnen te beseffen dat er problemen zullen blijven komen met de huidige aanpak. Andy voelt zich totaal alleen. Het gaat zo ver dat hij er niet meer van slaapt, soms in paniek geraakt, zelfs af en toe hyperventileert.

Andy had al  vaak het gevoel genegeerd te worden, dat dit feit een nieuwe focus werd voor hem. Onbewust was hij bijna alleen nog alert voor elke reactie die mogelijks kan wijzen op afwijzing. Het is zo erg, dat hij 's morgens op zijn werk aankomt en de groep scant, alsof hij wacht op wie hem die dag zal negeren of afwijzen.

En dat is jammer omdat Andy een heel bekwame man is, een man met goeie bedoelingen ook, een man die zelfs een promotie zou verdienen, mochten de collega's en het management ook maar zicht hebben op zijn talenten.

Anderen worden wel gewaardeerd

Andy beseft het zelf nog niet maar eigenlijk zit hij op de wekelijkse teamvergaderingen bijna te wachten tot hij afgewezen wordt. Op hetzelfde moment houdt hij ook de collega's in de gaten die wel aan het woord komen, die wel de steun krijgen van de leidinggevenden. Jef bij voorbeeld heeft altijd supporters onder de collega's.  Pijnlijk. Dat frustreert en het kost hem heel veel energie om zijn zelfbeeld constant op te krikken en niet te laten zien hoe hij zich voelt.

Andy is op een bepaald moment gestopt met werken. En tot zijn grote verwondering kreeg hij tijdens zijn ziekteverlof een kaartje van een collega waarop stond dat hij Andy enorm waardeerde omdat hij bij de discussies op het werk vaak nuttige inzichten had.

Andy was verwonderd. Dit had hij niet verwacht. Dit werd hem nooit gezegd. Nu stond het zwart op wit. Hij was in verwarring. maar dit kaartje was nog niet genoeg om hem vol zelfvertrouwen naar de volgende vergadering te laten gaan.

Rationeel

Als we dit rationeel bekijken, weten we dat we niet allemaal dezelfde mening kunnen hebben. Ieder heeft het recht op een eigen mening. Het gevaar is echter dat professionele opmerkingen en gedragingen persoonlijk nemen. Onze emoties blokkeren ons en de overtuiging: 'Ze moeten mij niet' duikt op. Erger nog, we maken er 'Ze willen mij als persoon niet' van.

Het innerlijk kind

Andy stelde geen vragen meer, hij zweeg, wou nog meer schaamte en afwijzing voorkomen. Onbewust waren emoties van vroeger komen opdagen en met de emoties de overtuigingen die hij zich TOEN eigen maakte. Interpretaties gaan terug naar onze kindertijd. Het zijn geen nieuwe gevoelens die Andy kreeg daar op het werk, het waren oude emoties, oude overtuigingen die hij opsloeg in zijn kindertijd. Emoties, verontwaardiging, schaamte, overtuigingen die ontstonden toen een buurjongen hem uitlachte of toen hij op het schoolplein met zijn taak boven zijn hoofd moest staan. Hij begreep toen ook niet waarom.

Het is eigenlijk het innerlijk kind van Andy dat nu reageert. Er is een associatie in zijn brein tussen heden en verleden. De emoties van vroeger werden een overtuiging en deze overtuiging popt op.

Wil Andy op een spontane manier vol zelfvertrouwen zijn mening geven aan zijn collega's en leidinggevenden, dan zal hij best werken aan zijn overtuiging: 'Ze willen mij niet'.

Overtuigingen zijn te veranderen. En bij het veranderen van overtuigingen, veranderen ook de gevoelens, verandert de uitstraling van de persoon.

Met dit voorbeeld komen we er weer achter dat alles uiteindelijk begint bij jezelf. Als klein kind, vol vertrouwen in de wereld, had Andy geen verweer toen een leerkracht hem belachelijk maakte maar daardoor ziet hij nu niet in dat zijn collega's hem niet belachelijk willen maken maar dat ze niet of nog niet klaar zijn voor de vernieuwende ideeën die Andy nu aanbrengt. Andy geeft ook niet de indruk wat hij volledig achter zijn ideeën staat. In de perceptie van de toehoorders, vertelt hij ze zeer aarzelend.

Je overtuigingen straal je uit

Onze onderbewuste overtuigingen sturen onze blik. Ons onderbewuste is gefocust op wat we willen geloven. Alsof we constant willen bewijzen wat ons onderbewuste gelooft. Daarom was Andy zo hard gefocust op afwijzing. Wat je gelooft straal je uit. Andy heeft zijn punten niet echt vanuit overtuiging aangebracht. Dat zag hij nadien in. Hij begon meestal met een kwade blik op het gezicht en een toon die een gevecht, of een nederlaag uitlokte. En hij bewees keer na keer wat hij zelf geloofde, zelfs verwachtte.

Wat kan Andy dan doen nadat hij zijn overtuiging veranderde naar 'Ik heb het recht om mijn mening te uiten, ongeacht wat de anderen denken'?  Andy kan vol zelfvertrouwen zijn mening uitschrijven, een samenvatting maken, wat meer lobbywerk gaan doen, het woord vragen op de vergadering of de toestemming om iets te mogen expliciteren.

En dan komt hij misschien tot de vaststelling dat de leidinggevenden en de collega's meer tijd nodig hebben of waarom ze niet ingaan op zijn voorstel. Ze zien nu nog niet hoe Andy zijn voorstellen kunnen geïmplementeerd worden op het werkveld. Of misschien passen Andy zijn ideeën niet in de toekomstvisie van het bedrijf?

Overtuigingen veranderen

We ondersteunden Andy bij het veranderen van zijn overtuigingen in overtuigingen die hem wel dienen.

- Ik ben welkom bij mijn collega's. 

Deze overtuiging zorgde ervoor dat hij zich welkom ging voelen op een vergadering. Hij stapte overtuigend binnen, sloeg een praatje met iedereen. De collega's waren niet langer vijanden.

- Ik ben gelijkwaardig aan mijn collega's.

Zolang Andy zelf niet geloofde dat zijn mening even goed telde als die van ieder ander, uitte hij dit in de manier waarop hij zijn voorstellen indiende. Hij sprak vlug en weinig overtuigend. Nu laat hij gelijkwaardigheid toe. Andy weet dat hij heel visionair is en daardoor nam hij soms een hautaine houding aan. Ook deze liet hij achterwege door de overtuiging van gelijkwaardigheid in te prenten.

- Ik relativeer de grappen en de opmerkingen van mijn collega's. 

Andy neemt zijn werk ernstig. Hij werkt hard en had een opvoeding waarin ernst heel belangrijk was. Een grapje tussendoor was niet zijn ding. Hij leerde dat de collega's daar geen slechte bedoelingen mee hebben. Een grap is vaak gewoon een uitlaatklep..

- Mensen zijn met zichzelf bezig. 

Andy leerde  dat de collega's echt niet samen spanden om hem te treiteren of tegen te werken. daarom prentte hij ook de overtuiging in dat de collega's niet met hem bezig zijn maar met hun eigen gedachten, ideeën en gevoelens. Zelden willen mensen anderen bewust kwetsen.

- Ik aanvaard dat ik fouten maak. 

Andy was altijd een ijverige student en dat moedigden zijn ouders aan. Hij streefde constant naar goede punten omdat hij daarvoor beloond werd met aandacht van de ouders. Die beloning is nu nog altijd enorm belangrijk voor hem. Hij heeft angst om fouten te maken omdat fouten maken in zijn overtuiging gelijk staat aan afgewezen worden. Andy zag in dat constant de beste versie van jezelf tonen, heel vermoeiend is. Perfectionisme is een energievreter. Het is te vergelijken met een van kop tot teen gewapende soldaat die constant zijn wapens moet bewaken en geen moment rust kent. Dit is vermoeiend voor de soldaat en voor de mensen die de soldaat ontvangen voor een etentje. Wat een gedoe. Andy leerde vooral niet langer van zichzelf te eisen dat bij perfect moest zijn. Niemand kan dat.

- Er is geen falen, er is alleen feedback en van feedback kan ik leren. 

Andy kon geen feedback aanvaarden, hij had de indruk dat mensen hem terecht wilden wijzen. Door deze overtuiging aan te pakken, bepaalt hij nu zelf welk effect een opmerking op hem heeft. Hij leerde zelfs om te zeggen: 'Dank, ik ga er over nadenken'. Een opmerking die beide partijen dient.

Aanvaarden dat alles niet goed kan lopen, is een talent.

Mensen in stress verlangen doorgaans meer naar complimenten

Als ons brein in stress is, kan het minder aan. Een compliment wordt niet altijd als een compliment gezien of gehoord.  In stress ontgaan de goeie bedoelingen vaak., de onderbewuste overtuigingen steken de kop op. Overtuigingen die ontstaan zijn in de kindertijd zijn de hardnekkigste. Toen kon het kind niet leven zonder de aandacht van mama en papa, zonder de bescherming van de groep. Eigenlijk is smeken om aandacht nog steeds de roep van het innerlijke kind 'Mama, papa zie mij'.

Nu zijn we volwassen maar de emoties en de overtuigingen blijven tot we er ons van bewust zijn en ze aanpakken.

Weten en DOEN

Weten is één ding. We kunnen de koppelingen van vroeger die ons nu saboteren aanpakken. Maar door enkel te weten, verandert er niets in je brein. De enige en beste start om overtuigingen aan te pakken, is je geest en je lichaam tot rust te brengen. Pas in rust kom je tot het besef welke onbewuste programma's jou draaiende houden.

Wij raden een grondige aanpak aan als je je leven terug op een spoor wil zetten OF als je het door jou bewust gekozen spoor wil volgen.

De grondige aanpak geven we in ons prana-flix programma. We begeleiden jou om eerst de rust in je geest en lichaam terug te vinden via online audio-oefeningen en nadien pakken we jouw beperkende overtuigingen aan.

In ons programma zitten eveneens live-sessies, er is een online community om jou te ondersteunen en per kwartaal kan je een individuele coaching aanvragen.

Wil je meer info? Ik sta je graag te woord op https://prana.be/prana-flix

Wil je nog meer weten over het onderwerp? Beluister de podcast!
1. Wil je verder kennis maken met onze programma's?  Wil jij jouw stress aanpakken? 

Ga naar https://prana.be/prana-flix  Ik sta je graag te woord.  

2. Luister ook naar onze podcasts  ‘de kracht van overtuigingen’ om je te laten inspireren tot het vinden van jouw beperkende overtuigingen. Je vindt deze podcast in spotify, Apple podcast, google podcast, podcastaddict en op onze website: https://prana.be/podcast.

3. Of wil je liever één van onze gratis webinars volgen? Welkom! Ga naar https://prana.be/webinar

3. Wil je ook graag mijn boek 'Help, ik word geleefd!' lezen? Klik op deze link.

Over de schrijver
Psychologe, trainer, coach, auteur en bedrijfsleiderIk studeerde af in 1993 en ben sindsdien gepassioneerd door de fantastische mogelijkheden van het brein. Ik leerde deze mogelijkheden kennen toen ik nog studeerde en slaagde erin om mijn studietijd te halveren en bovendien in die helft van de tijd ook 2 jaren ineens te volbrengen met dubbel zoveel resultaten. Wow, dit wou ik aan iedereen leren! Hierdoor ontwikkelde ik een eigen Selfcoaching traject. Sinds 1997 begeleid ik samen met mijn team medewerkers, leidinggevenden, bedrijfsleiders en zelfstandigen en leer hen om hun brein beter te benutten met minder inspanningen en stress. Met die methodes leert men onbewuste weerstanden, angsten en twijfels aan te pakken en te komen tot een blijvende gedragsverandering. Ondanks mijn psychologische achtergrond is ook mijn logische brein sterk actief. Ik hou van ‘met de voeten op de grond’ en concrete resultaten. ‘De selfcoaching training wordt vaak ‘the missing link tussen alle gangbare technieken ‘ genoemd. Blijf je steeds weer hangen in je zelfde gedrag of blijf je uitstellen en kom je niet of moeizaam tot actie? Laat het me weten, dan maken we even kennis. Auteur van 2 boeken: 1/ Selfcoaching ontdek de ongekende mogelijkheden van je brein 2/ Help ik word geleefd: Concrete selfcoaching tools om je leven in eigen handen te nemen
Reactie plaatsen