Ontvang gratis de video opname


Focus Master Class:

Loslaten, gemakkelijker gezegd dan gedaan

Iris Willems

Reeds 28 jaar ervaring!

Iris Willems richtte in 1997 Prana Mental Excellence op. Vanuit haar studies als Klinisch psychologe, gecombineerd met een aantal uitdagingen die ze op haar pad kreeg tijdens haar studieperiode, ontwikkelde ze een exclusieve methodiek waarin methodes uit de gedrags-, leer- en cognitieve psychologie en de neurowetenschappen, tot een harmonieus geheel werden versmolten tot de methodiek die de naam Selfcoaching kreeg. Deze methodiek vormt het DNA van Prana en maakt diepgaande en blijvende verandering mogelijk.

Kenny Vandennoortgaete

Reeds 7 jaar ervaring!

Kenny Vandennoortgaete is fulltime trainer en coach bij Prana Mental Excellence. Vanuit zijn ervaring als bedrijfsinterne coach kwam Kenny in contact met Selfcoaching. Hij verdiepte zich erin voor zichzelf en ontdekte de grote kracht ervan waardoor hij een opleiding volgde tot bedrijfsinterne trainer in Selfcoaching. Na meer dan 5 jaar medewerkers in-company te hebben opgeleid, besloot hij om zijn expertise ten dienste te stellen van verschillende bedrijven. Sindsdien werkt hij met groepen en individuen rond thema's zoals stress, perfectionisme en gewoontegedrag. Zijn favoriete uitdaging is om mensen hun gedachtegang en perspectief te buigen. .

Ontdek in deze Master Class:

  • In welke situaties we vaak last hebben met loslaten
  • Hoe je best tewerk gaat wanneer loslaten moeilijk is
  • Welke methodes ervoor zorgen dat je vanzelf gemakkelijker gaat loslaten
  • Hoe je de oorzaak van 'het niet kunnen loslaten' aanpakt
  • Je krijgt een concreet actieplan met een stap voor stap methode


Besef je soms ook dat je de dingen wat meer zou moeten loslaten?

Maar merk je dan telkens weer dat dat toch zeer moeilijk lukt?


  • Heb je een taak gedelegeerd aan een collega die het toch net anders aanpakt dan jij zou willen, en besef je dat je dat moet loslaten? Het is immers het eindresultaat dat telt, toch?
  • Of heb je een planning gemaakt en wordt die overhoop gehaald door iemand anders en blijf je maar steeds sakkeren over het feit dat je altijd wordt gestoord? Daardoor verlies je tijd en heb je twee keer verloren.
  • Of heb je een probleem op het werk waar je nog geen oplossing voor hebt en kan je het in het weekend niet loslaten?

Allemaal voorbeelden van loslaten... 


In deze Focus Master Class gaan Kenny Vandennoortgaete en Iris Willems in dialoog en delen zij vanuit hun expertise hun tips en methodes die ze gebruiken om gemakkelijker los te laten.